Om Energichansen

Energichansen är en sponsortävling på initiativ av Sundsvall Energi för att främja lokal utveckling i Sundsvallsregionen med fokus på föreningslivet. Föreningen lämnar sitt tävlingsbidrag på www.energichansen.se. Tävlingsbidraget består av ett filmklipp på max 40 sek, en motivering samt en presentation av föreningens behov av sponsring. En tydlig motprestation av vad Sundsvall Energi får tillbaka i form av exponering ska anges. Filmen kan spelas in med till exempel en mobiltelefon. Det viktiga är att filmens innehåll är kreativt eftersom att kreativitet är en av juryns bedömningspunkter. Fullständiga tävlingsvillkor finns här Tävlingsvillkor för Energichansen 2017.

En jury utsedd av Sundsvall Energi väljer ut tolv finalister av de föreningar som ansökt om sponsring. Juryn består av lokala personer som representerar idrott, konst och kultur. Det gäller för finalbidragens föreningar att engagera sin omgivning till att rösta på dem. Ju fler röster desto större sponsringsbelopp.

Juryns bedömningskriterier är följande;

  • Kreativitet – bidragets kreativitet. Det handlar dock inte om att producera bästa filmen med manus och rekvisita, utan mer om att visa på sin kreativitet i att presentera sitt behov.
  • Motprestation i förhållande till behov – hur rimlig är motprestationen i förhållande till behovet av sponsring? Det vill säga Sundsvall Energis exponering i förhållande till sponsringsbeloppet.
  • Sponsringsbehov – hur väl och utförligt motiverar föreningen sitt behov av sponsring samt hur stort är sponsringsbehovet?