Handikapp Idrottsföreningen Kämparna

Handikapp Idrottsföreningen Kämparna

Vi är bl.a. i behov av en nyare minibuss så att vi kan förflytta rörelsehindrade till våra träningar under veckan och till tävlingar på andra orter. Redskap bör bytas till modernare, vi vill utöka antalet banor för synskadade. Vi kommer även att driva en Bocciaturnering detta år ett sk. mästerskap.