Lucksta IF

Bygga broar för framtiden!

Det är viktigt för vår byggd att det finns goda förutsättningar att kunna träna på hemmaplan. Vårt längdspår kräver ett ständigt underhåll och då flera rejäla stormar har härjat i vårt område behöver vi nu er hjälp. Vi behöver bygga en ny bro över ån som korsar vårt spår då den inte är säker att vistas på längre. Det ideella arbetet med spårunderhållet, kräver mycket tid, kraft och pengar!